Soccer Team — Teams and Coaches

 

Team (age) Coaches
Shark
(above 12, Boys)
Head Coach: Alex Kuang (azkuang@raleighcharterhs.org) 

Assistant Coach: Kai Wang

Phoenix
(above 12, Girls)
Head Coach: Grace Sun (grace4sun@gmail.com) 

Assistant Coach: Nancy Nan

Cheetah
(10 to 11, Boys)
Head Coach: Chong Han (ch_ocf@yahoo.com) 

Assistant Coach: Kexiao Guo

Pink Leopard
(8 to 12, Girls)
Head Coach: Yufeng Xin (yufeng.xin@gmail.com) 

Assistant Coach:

Cougar
(9 to 10, Boys)
Head Coach: Wenji Zhao(wz24@yahoo.com) 

Assistant Coach: Jun Liu, Yanping Teng

Eagle
(8 to 9)
Head Coach: Wei Li (weili1999@gmail.com) 

Assistant Coach: Junliang Chen, QingLi Liu

Falcon
(6 to 7)
Head Coach: Junjie Lu 

Assistant Coach: Xiaohua Yao, Charlie Liu, Paul Han

Gekko
(under 6)
Head Coach: Feng Jia 

Assistant Coach: Wenjun Yun, Wen Xi

 

Team Manager Xin Chen
Head Coach Minjie Ye (yeminjie@yahoo.com)
Treasurer Zhongying Chen
Website Manager Sun Hong and Lucas Zhang
Inventory Manager Wei Gu
Registration Manager Jianwei Lu (hogs15@gmail.com)
PCA (Parent-Coach Association) President Jianxun Fan (jianxunf@yahoo.com)
Note: All teams will be capped at 16 members.